Cụ thể hóa nhiệm vụ vào chương trình công tác ở mỗi đơn vị

ANTD
ANTD.VN - Nhằm đánh giá toàn diện các mặt công tác, từ đó xây dựng những giải pháp, biện pháp phù hợp với tình hình thực tế trong năm 2017, các đơn vị CATP Hà Nội là Phòng Tổ chức cán bộ, CAQ Hoàn Kiếm, CAQ Hoàng Mai và CAQ Bắc Từ Liêm đã tổ chức tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.