Chính trị - Xã hội

Cụ thể hóa chương trình công tác, phát huy cao độ tinh thần “An ninh chủ động”

Châu Anh
ANTD.VN -  Chiều 11-3, Cụm thi đua số 2 - CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị ký giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021. Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc CATP dự và chủ trì hội nghị.

Cụm thi đua số 2 - CATP Hà Nội gồm 4 đơn vị, trong đó, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ là đơn vị Cụm trưởng.

Cụ thể hóa chương trình công tác, phát huy cao độ tinh thần “An ninh chủ động” ảnh 1

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, các đơn vị trong Cụm đã thống nhất ký giao ước phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” 2021 với những nội dung cơ bản trong công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng lực lượng, hậu cần kỹ thuật.

Trong công tác chuyên môn, các đơn vị thống nhất tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình công tác năm, cụ thể hóa bằng những chương trình, kế hoạch cụ thể, thiết thực, bám sát quan điểm “An ninh chủ động”; xây dựng triển khai các kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các hội nghị quốc tế trên địa bàn TP Hà Nội; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản; thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia phòng chống tội phạm.

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần kỹ thuật, các đơn vị trong Cụm tập trung vào một số nội dung chính như đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính, có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; lãnh đạo chỉ huy nghiêm túc thực hiện quy định người đứng đầu…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, do đó, các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 cần bám sát thực hiện nghị quyết của Bộ Công an, CATP về đảm bảo an ninh quốc gia.

Trong đó, chủ động làm tốt công tác tham mưu, triển khai hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ theo chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị, đảm bảo giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Cụ thể hóa chương trình công tác, phát huy cao độ tinh thần “An ninh chủ động” ảnh 2

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn và chỉ huy phòng chức năng CATP chứng kiến các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 ký giao ước thực hiện phong trào thi đua

Nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác nắm tình hình, nhất là ở cơ sở. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại của đất nước và hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; trọng tâm là cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Seagame 31; đồng thời triển khai các biện pháp chống dịch Covid-19 có hiệu quả để góp phần thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ, thành phố.

Trong công tác xây dựng lực lượng, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn đề nghị các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 thực hiện có hiệu quả khẩu hiệu hành động: “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; phấn đấu 100% các đơn vị trong Cụm đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; trong Cụm không có CBCS bị kỷ luật.

Tiếp tục tăng cường công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ trong công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh ngăn chặn với các loại đối tượng.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn cũng đề nghị, đối với phong trào thi đua năm 2021, thủ trưởng các đơn vị quan tâm, tăng cường công tác khen thưởng; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong đơn vị; có chính sách động viên đối với các gương điển hình tiên tiến và những cá nhân tâm huyết, tích cực, thực hiện hiệu quả công tác chỉ đạo, xây dựng và đẩy mạnh các phong trào thi đua.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC