Chính trị - Xã hội

Cử nhân Y khoa học 4 năm vẫn chưa thể hành nghề

Bảo Anh
ANTĐ - Điều này nhằm giám sát, đảm bảo cho những người được đào tạo đáp ứng yêu cầu chuyên môn. 

Bên cạnh đó, chương trình đào tạo 2 ngành này sẽ được định hướng theo chuẩn năng lực cơ bản các ngành bác sĩ đa khoa, điều dưỡng, hộ sinh đã được ban hành và chuẩn bị ban hành chuẩn của Răng Hàm Mặt. Cũng nhằm đảm bảo chất lượng nhân lực ngành Y, Dược, ông Nguyễn Đức Hinh, Hiệu trưởng trường ĐH Y Hà Nội cho biết, Hội đồng hiệu trưởng các trường Y, Dược dự kiến đề xuất xây dựng chương trình đào tạo chuẩn y khoa quốc tế.

Theo đó, thời gian đào tạo bác sĩ sẽ là 8 năm mới đủ điều kiện hành nghề. Như vậy những cử nhân y khoa đào tạo 4 năm như hiện nay sẽ không đủ điều kiện để đảm nhiệm công tác thực hành y khoa.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC