CSGT Hà Nội ra quân đảm bảo TTATGT cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

ANTĐ