Chính trị - Xã hội

Công nhận 19 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

MAI PHƯƠNG
ANTĐ - 19 di sản vừa được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia theo Quyết định số 2684/QĐ-BVHTTDL ngày 25-8-2014 của Bộ VH-TT&DL. 

Các di sản được công nhận: Chữ Nôm của người Tày (Bắc Kạn), Nghi lễ Then của người Tày (Cao Bằng), Hát Bội Bình Định (Bình Định), Nghi lễ dựng cây Nêu và bộ Gu của người Co (Quảng Nam), nghệ thuật sân khấu Dù Kê của người Khmer (Sóc Trăng), Lễ hội Ok Om Bok của người Khmer, tỉnh Trà Vinh…

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC