Xe+

Công nghiệp ô tô là chủ lực trong chiến lược công nghiệp hóa

Hà Linh
ANTĐ - Theo Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 vừa được Chính phủ phê duyệt, sản xuất ô tô và phụ tùng ô tô sẽ là một trong 6 ngành công nghiệp ưu tiên trong chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản thời gian tới. 

5 ngành công nghiệp khác cần ưu tiên ưu tiên hợp tác phát triển với Nhật Bản là điện tử; máy nông nghiệp; chế biến nông, thủy sản; đóng tàu; môi trường và tiết kiệm năng lượng. Đến năm 2020, sản xuất ô tô và phụ tùng ô tô cùng 5 ngành khác được ưu tiên phát triển nói trên sẽ đi đầu trong áp dụng công nghệ cao, công nghệ sạch gắn với đảm bảo tính hợp lý về điều kiện kinh tế của Việt Nam; giá trị sản xuất của các ngành ưu tiên tăng tối thiểu 20% hàng năm và đóng góp tối thiểu 35% vào tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp; đứng trong số 10 ngành có tốc độ tăng năng suất lao động cao nhất. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC