Kinh doanh

Công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế khoán

Hùng Anh
ANTĐ - Bộ Tài chính vừa ban hành Quy chế công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các nội dung công khai gồm thông tin của hộ khoán ổn định tiền thuế, công khai thông tin của hộ khoán mới kinh doanh, hộ khoán có điều chỉnh số thuế phải nộp, hộ khoán tạm nghỉ kinh doanh được miễn/giảm thuế, hộ khoán nghỉ/bỏ kinh doanh. Việc công khai thông tin này sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ của mình với ngân sách Nhà nước. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC