Công khai tên các cơ sở vi phạm về quản lý thực phẩm chức năng

ANTĐ
ANTD.VN - Để bảo vệ quyền lợi và sức khỏe cho người tiêu dùng, Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế công khai tên cơ sở vi phạm về quản lý thực phẩm chức năng, trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.