Kinh doanh

Công khai, minh bạch, cạnh tranh trong kinh doanh xăng dầu

Vân Hằng
ANTĐ - Đó là một trong những chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Thông báo số 75/TB-VPCP về đánh giá toàn diện việc thi hành Nghị định 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu để xây dựng nghị định sửa đổi, bổ sung. 

Nghị định mới cần đảm bảo các yêu cầu: Hoạt động kinh doanh xăng dầu vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước; đảm bảo hài hòa lợi ích của người tiêu dùng, doanh nghiệp và Nhà nước. Nâng cao điều kiện kinh doanh xăng dầu và có quy hoạch số lượng thương nhân đầu mối kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu phù hợp quy mô thị trường và yêu cầu quản lý, tăng cường tính cạnh tranh, công khai, minh bạch trong kinh doanh xăng dầu; quản lý chặt chẽ hệ thống phân phối xăng dầu, chất lượng, đo lường xăng dầu lưu thông trên thị trường và dự trữ lưu thông theo quy định.

Bên cạnh đó cần sửa đổi, bổ sung phương pháp tính giá cơ sở, nguyên tắc điều hành giá bán lẻ xăng dầu phù hợp với yêu cầu dự trữ lưu thông xăng dầu và phản ánh kịp thời diễn biến giá thị trường. Dự thảo Nghị định sẽ phải trình Chính phủ trước ngày 30-6-2013.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC