Chính trị - Xã hội

Công bố Quy hoạch tổng thể Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Yên Vân
ANTĐ - Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Quảng Bình vừa công bố Quy hoạch chung xây dựng Vườn Quốc gia (VQG) Phong Nha - Kẻ Bàng đến năm 2030. 

Giới hạn phạm vi nghiên cứu tổng thể VQG và vùng đệm có diện tích 343.638,04ha, trong đó Vườn Quốc gia có diện tích 125.729,6ha. Phạm vi lập quy hoạch xây dựng có diện tích khoảng 40.860ha, thuộc địa bàn các xã Sơn Trạch, Xuân Trạch, Tân Trạch, Thượng Trạch huyện Bố Trạch, đây là những khu vực tập trung các hoạt động du lịch sinh thái, dịch vụ du lịch của VQG Phong Nha - Kẻ Bàng. Mục tiêu của Quy hoạch là bảo tồn nguyên trạng và toàn diện giá trị Di sản thiên nhiên thế giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng. Quy hoạch cũng nhằm tạo lập cộng đồng dân cư nhân văn, bền vững, gìn giữ và làm phong phú thêm giá trị văn hóa các dân tộc ít người. VQG Phong Nha - Kẻ Bàng từng được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC