Chính trị - Xã hội

Công bố đường dây nóng các sở, ban, ngành của Hà Nội

ANTĐ - Nhằm tăng cường sự công khai, tính minh bạch trong giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính, về thái độ, hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức, viên chức Thành phố, ngày 26-8-2013, UBND TP đã có Công văn số 4553/VP-TH về việc đăng tải thông tin đường dây nóng và hòm thư góp ý của các sở, ban, ngành thuộc Thành phố.

Đường dây nóng và địa chỉ email hòm thư góp ý các sở, ban, ngành:

Sở Nội vụ: ĐT: 04.39335178

Sở Ngoại vụ: ĐT: 04.38253870

Sở Tư pháp: ĐT: 04.33120878

Sở VH-TT&DL: ĐT: 04.38255078

Sở GD-ĐT: ĐT: 04.38257260; 04.39426821; 

Hòm thư: sogiaoduc@hanoiedu.vn

Sở LĐ-TB&XH: ĐT: 0913077249

Sở Y tế: ĐT: 04. 39985765;

Hòm thư: vanthu_soyte@hanoi.gov.vn

Sở Xây dựng: ĐT: 04.39743396;

Hòm thư: tiepnhanykien_soxaydung@hanoi.gov.vn

Sở Tài nguyên: ĐT: 04.37731560;

Hòm thư: vanthu_sotnmt@hanoi.gov.vn

Sở Quy hoạch-Kiến trúc: ĐT: 04.35562097

Sở Giao thông vận tải: ĐT: 04. 33824404

Sở NN&PTNT: ĐT: 04.33828476

Sở Tài chính: ĐT: 04.39365847;

Hòm thư: stchanoi@mof.gov.vn

Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Hòm thư: duongdaynong_sokhdt@hanoi.gov.vn

+ Điện thoại hỗ trợ doanh nghiệp: ĐT: 04.62820858; 

04.37151050; 04.39263479

+ Điện thoại giải đáp các vướng mắc thủ tục hành chính:

ĐT: 04.38256637

Sở Công Thương: ĐT: 04.22155527;

Hòm thư: congthuonghn@congthuonghn.gov.vn

Sở TT-TT: ĐT: 0984656390; 04.37367115; 

Hòm thư: sotttt@ict-hanoi.gov.vn

Sở Khoa học - Công nghệ: ĐT: 0433824207

Văn phòng UBND TP: ĐT: 04.39360011;

Hòm thư: phongthkt_vpubtp@hanoi.gov.vn

Văn phòng ĐBQH&HĐND TP: ĐT: 04.38253536; 

Hòm thư: dbndhanoi@hanoi.gov.vn

Thanh tra TP: ĐT: 04.39425871;

Hòm thư: vanthu_tttp@hanoi.gov.vn

Ban Dân tộc: ĐT: 04.33824969

Ban quản lý KCN, KCX: ĐT: 04.33560788;

Hòm thư: vanthu_bqlkcncx@hanoi.gov.vn

Ban chỉ đạo GPMB TP: ĐT: 04.37196081

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC