Công bố danh sách 141 sản phẩm sữa được áp trần

ANTĐ - Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) đã nhận được hồ sơ đăng ký giá sữa của 4 doanh nghiệp (Mead Johnson Việt Nam, Nestle Việt  Nam, Friesland Campina Việt Nam và Công ty Dinh dưỡng 3A - nhà phân phối sản phẩm sữa Abbott) với tổng số 141 sản phẩm.

Sau khi nhận được đăng ký giá bán buôn tối đa và giá đăng ký đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi của 4 công ty, Cục Quản lý giá đã công khai các mức giá này. Trong số 141 sản phẩm được công khai mức giá trần có sản phẩm sữa Enfagrow A+4 hộp 400g có giá thấp nhất là 145.497 đồng/hộp, và mức giá cao nhất là sản phẩm Enfagrow A+3 360 Brain Plus 1.800g với mức giá là 699.435 đồng/hộp.

Mức giá bán buôn được các công ty đăng ký thấp hơn so với mặt bằng chung khi chưa có giá trần từ 100.000-120.000 đồng/hộp. Trong đó, có những sản phẩm có giá bán buôn thấp hơn mức giá trần quy định từ 50.000-80.000 đồng/hộp tùy sản phẩm.

Ví dụ, Grow G-Power Vanilla 900g có giá bán buôn do doanh nghiệp công bố là 360.000 đồng/hộp, thấp hơn 60.000 đồng/hộp so với giá trần do bộ quy định là 420.000 đồng/hộp. Sữa Similac Gain Plus IQ 900 gam có giá bán buôn là 405.000 đồng, thấp hơn 83.000 đồng/hộp so với mức giá trần bán buôn do Bộ quy định là 488.000 đồng/hộp...

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, cùng với việc công khai thực hiện mức giá bán buôn tối đa sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi từ 11-6, các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, kinh doanh mặt hàng này sẽ phải đăng ký giá bán lẻ tối đa với cơ quan quản lý giá và chính thức áp dụng từ ngày 21-6 tới.