Chính trị - Xã hội

Công bố chương trình liên kết đào tạo đã hết hạn

Duy Anh
ANTĐ - Cục Đào tạo với nước ngoài, Bộ GD-ĐT vừa công bố 32 chương trình trên tổng số 246 các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài đã được Bộ GD-ĐT phê duyệt. 

Những chương trình đã hết hạn bao gồm: Chuyên ngành Báo chí (cử nhân và thạc sĩ) liên kết với Học viện Nam Quảng (Trung Quốc) tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng (thạc sĩ) của Học viện Ngân hàng liên kết với trường ĐH Birmingham; Chuyên ngành Luật, Khoa học chính trị, Quan hệ quốc tế, Pháp ngữ và Toàn cầu hóa (thạc sĩ) của Học viện Ngoại giao liên kết với trường ĐH Jean Moulin... 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC