Công an xã chính quy thực hiện quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy tại cơ sở

ANTĐ
ANTD.VN - Thực hiện theo Đề án số 03 của Bộ Công an, CATP Hà Nội đã triển khai bố trí Công an chính quy tại 386/386 xã trên địa bàn 18 huyện, thị xã trực thuộc thành phố và được lãnh đạo Bộ Công an đánh giá là đơn vị đi đầu hoàn thành 100% nhiệm vụ chính trị quan trọng này. Hiện nay, bên cạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng công an xã lại có thêm một nhiệm vụ “nặng nề” không kém, đó là thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy tại cơ sở.