Khi sắt, thép, nhựa lại có khả năng truyền cảm hứng đến... khó tin