Chính trị - Xã hội

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Minh Trí
ANTD.VN - Sáng 10-1 tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) (11-1-2002/11-1-2022) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo.
Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba ảnh 1
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Cơ quan UBKT Đảng ủy CATW

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm gắn và trao Bằng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Cơ quan UBKT Đảng ủy CATW.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích mà Cơ quan UBKT Đảng ủy CATW đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong CAND thời gian tới, đồng thời đề nghị Cơ quan UBKT Đảng ủy CATW tiếp tục quán triệt phương châm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VII và kịp thời quán triệt, triển khai các nghị quyết, quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng… Tập trung chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng trong CAND tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, nhất là việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của Đảng…

Cơ quan UBKT Đảng ủy CATW cần tập trung tham mưu với UBKT Đảng ủy CATW giúp Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 17 của Ban Bí thư trong chủ trì, phối hợp với tỉnh ủy, thành ủy, UBKT các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương để kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng, đảng viên ở Đảng bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy CATW về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh, thành phố trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao...

Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm, chăm lo xây dựng Cơ quan UBKT Đảng ủy CATW và Cơ quan UBKT các cấp trong CAND trong sạch, vững mạnh; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra đảng các cấp trong CAND “vừa hồng, vừa chuyên”, có bản lĩnh chính trị vững vàng, liêm chính, trung thực, có dũng khí đấu tranh, có kiến thức, kỹ năng chuyên sâu, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước để thực hiện tốt chức năng giúp UBKT các cấp tham mưu với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo nguyên tắc, chặt chẽ, hiệu quả.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC