Xe khách bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt trên đường cao tốc