Kinh doanh

Chuyển Tổng công ty Bưu chính về Bộ TT-TT

Hà Linh
ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1746/QĐ-TTg về việc chuyển quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (VNPost). Theo đó, từ ngày 1-1-2013, VNPost sẽ đổi tên thành Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Bộ TT-TT trực tiếp quản lý, thay vì trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam có vốn điều lệ 8.122 tỷ đồng, có chủ tịch công ty, tổng giám đốc, kiểm soát viên. Một số ngành, nghề kinh doanh chính gồm: Thiết lập, quản lý, khai thác và phát triển mạng bưu chính công cộng; cung cấp các dịch vụ công ích khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; kinh doanh các dịch vụ bưu chính, phát hành báo trong, ngoài nước; đại lý dịch vụ viễn thông, bán lại dịch vụ viễn thông và tư vấn đào tạo.

Tại thời điểm chuyển giao, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam có các đơn vị hạch toán phụ thuộc gồm: 63 bưu điện tại các tỉnh, thành phố; Công ty Phát hành báo chí Trung ương; Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Bưu điện (thành lập mới) cùng một số công ty con, liên doanh - liên kết khác.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC