Chính trị - Xã hội

Chuyển đổi số phải mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Hà Linh
ANTD.VN -  Chủ đề của ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 là “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”, tập trung vào các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.
Chuyển đổi số phải mang lại lợi ích thiết thực cho người dân ảnh 1

Chuyển đổi số phải mang lại lợi ích cho người dân

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) vừa ban hành Quyết định số 1092/QĐ-BTTTT phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 là Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.

Bộ TT-TT cho biết, ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 tập trung vào phát động các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, thúc đẩy, quảng bá toàn dân tăng cường sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số, làm cho người dân được thụ hưởng các kết quả do chuyển đổi số mang lại.

Kế hoạch đề nghị các Bộ ngành chủ quản các lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số chủ trì phát động các sáng kiến chuyển đổi số mang lại lợi ích thiết thực trước mắt và lâu dài cho người dân trong thời gian từ 1-10/10/2022 hoặc toàn bộ tháng 10/2022.

Cụ thể, đó là các Bộ: Bộ Giáo dục và Đào tạo (Sáng kiến Lãnh đạo số tương lai), Bộ Công Thương (Sáng kiến thúc đẩy mua sắm trực tuyến qua sàn thương mại điện tử), Ngân hàng Nhà nước (Sáng kiến thúc đẩy sử dụng dịch vụ ngân hàng số), Bộ GTVT (Sáng kiến thúc đẩy sử dụng sản phẩm, dịch vụ số trong lĩnh vực GTVT)…

Theo Bộ TT-TT, Việt Nam hiện có gần 100 triệu dân và có khoảng 1 triệu người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

Ngày Chuyển đổi số quốc gia có ý nghĩa: Góp phần nâng cao nhận thức của toàn dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của đất nước.

Trước đó, tại Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22-4-2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC