Chính trị - Xã hội

Chưa thể thống kê đầy đủ thiệt hại

Anh Tú
ANTĐ - Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt cho biết, ước tính thiệt hại do đợt mưa, lũ tại Quảng Ninh thuộc trách nhiệm bảo hiểm của Bảo hiểm Bảo Việt khoảng trên 4 tỷ đồng. 

Bảo Việt đánh giá, mức độ tổn thất về tài sản do lũ lụt tại Quảng Ninh là rất lớn, nhiều khu vực như Vân Đồn, Cẩm Phả bị chia cắt nên chưa thể thống kê được đầy đủ. Bảo Việt vẫn đang tiếp tục thông báo, cảnh báo tới các khách hàng của mình về tình hình mưa lũ, hướng dẫn khách hàng thực hiện các biện pháp đề phòng, hạn chế rủi ro, tai nạn nhằm giảm thiểu tổn thất. Đối với các vụ đã có kết quả giám định hiện trường, Bảo hiểm Bảo Việt đang hướng dẫn và phối hợp với khách hàng thu thập hồ sơ giải quyết bồi thường trong thời gian sớm nhất.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC