Đời sống

Chưa đủ tuổi hưởng lương hưu, làm thế nào để hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội cao nhất?

An Nhiên

ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa trả lời vướng mắc của người lao động về việc chưa đủ tuổi hưởng lương hưu cần làm gì để đảm bảo quyền lợi tốt nhất về bảo hiểm xã hội.

Người lao động hỏi: "Tôi tham gia bảo hiểm xã hội trong quân đội từ tháng 2/2001 đến tháng 9/2019. Tôi xin phục viên, bảo lưu chế độ bảo hiểm xã hội. Đến nay, tôi chưa có việc làm, hoàn cảnh khó khăn về kinh tế vậy tôi phải làm thế nào để được thanh toán chế độ bảo hiểm".

Về việc này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay, người lao động có thời gian công tác trong quân đội từ tháng 2/2001 đến tháng 9/2019 là 18 năm 8 tháng, không có thông tin về tuổi đời.

Trường hợp người lao động đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng Bảo hiểm xã hội còn thiếu 1 năm 4 tháng cho đủ 20 năm thì được đóng một lần cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu ngay tháng liền kề sau tháng đóng đủ 20 năm.

Trường hợp người lao động chưa đủ tuổi để hưởng lương hưu theo quy định thì bạn đọc có thể: Hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

Bảo lưu thời gian đã tham gia bảo hiểm xã hội để khi có điều kiện tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được cộng dồn thời gian đã tham gia bảo hiểm xã hội để hưởng bảo hiểm xã hội với mức hưởng cao hơn, đảm bảo quyền lợi tốt nhất về bảo hiểm xã hội sau này.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp các thông tin trên giúp người lao động tham khảo và đối chiếu với trường hợp của mình. Để xác định chính xác với từng trường hợp cụ thể, người lao động cần liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội cung cấp hồ sơ để được xem xét, giải đáp cụ thể.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC