Chính trị - Xã hội

“Chủ tịch Hồ Chí Minh với thể dục thể thao”

Hương Thủy
ANTD.VN - Cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thể dục Thể thao” chứa nhiều dữ liệu lịch sử lần đầu tiên được công bố, hứa hẹn sẽ là tư liệu quý giá về Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp cho công tác tuyên truyền về tấm gương của Bác trong việc luyện tập thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe.

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (02/09/1945), Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Nhà xuất bản Thể thao và Du lịch phối hợp cùng các bên liên quan xuất bản và phát hành cuốn sách đặc biệt: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thể dục Thể thao”.

“Chủ tịch Hồ Chí Minh với thể dục thể thao” ảnh 1
Bìa cuốn sách

Cuốn sách là cẩm nang có ý nghĩa và giá trị lịch sử đồng hành với cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thông tin từ đơn vị xuất bản cho biết, cuốn sách gồm những nội dung, tư liệu và hình ảnh lần đầu được công bố. Đồng thời là tư liệu giá trị về Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và học tập về tư tưởng, tấm gương, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc luyện tập thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, phát triển giống nòi, xây dựng đời sống ấm no, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sách được phát hành và chính thức ra mắt vào dịp Quốc khánh 2/9 tới trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC