Chính trị - Xã hội

Chống tiêu cực trong quản lý công chức

Phương Mai
ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị yêu cầu thực hiện ngay một số giải pháp đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức (CCVC) và thi đua, khen thưởng. 

Các bộ, ngành, địa phương cần tập trung chỉ đạo giải quyết triệt để những vấn đề bức xúc, nổi cộm nảy sinh trong quá trình thực hiện các nội dung quản lý CCVC và thi đua, khen thưởng; xử lý nghiêm minh những sai phạm trong công tác quản lý CCVC và thi đua, khen thưởng theo quy định. Đặc biệt, cần thực hiện nghiêm các quy định về tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, biệt phái... Thủ tướng cũng lưu ý việc công khai, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ và thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của công chức cũng như nâng cao đạo đức công vụ của công chức.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC