Chính trị - Xã hội

Cho phép mua nhà thương mại để tái định cư

Ngọc Khánh
ANTĐ - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 84/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư (TĐC). Nguyên tắc chung là đảm bảo các hộ gia đình, cá nhân được bố trí TĐC có điều kiện ở, sinh hoạt, sản xuất tốt hơn hoặc tương đương nơi ở cũ. 

Đặc biệt, lần đầu tiên, Chính phủ cho phép mua các căn hộ trong các dự án phát triển nhà ở thương mại để bố trí TĐC. Giá mua nhà thương mại làm nhà TĐC được xác định theo nguyên tắc: đất xây dựng nhà ở do Nhà nước trực tiếp quản lý hoặc do Nhà nước đã bồi thường thì giá mua nhà ở bao gồm chi phí đầu tư xây dựng nhà ở, lãi vay (nếu có), các chi phí hợp pháp khác và lợi nhuận định mức tối đa 15%. 

Bộ Xây dựng cho biết, theo tổng hợp từ các địa phương, từ nay đến năm 2015, cả nước cần 17,9 triệu m2 sàn xây dựng nhà ở để bố trí TĐC cho các hộ gia đình, cá nhân phục vụ công tác GPMB, thu hồi đất xây dựng công trình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC