Trả lương hưu và trợ cấp xã hội qua tài khoản cá nhân

0 An Nhiên
ANTD.VN -  Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang thực hiện nhiều giải pháp để hoàn thành mục tiêu, đến năm 2021, 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, mai táng phí, tử tuất… qua hệ thống ngân hàng, không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị. 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có báo cáo kết quả triển khai thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Trong đó, Bảo hiểm xã hội cho biết, theo Quyết định số 241/QĐ-TTg, Chính phủ đặt mục tiêu, đến năm 2020 phấn đấu 20% số tiền chi trả an sinh xã hội tại địa bàn thành phố, quận, thị xã thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được thực hiện qua ngân hàng;

Đến năm 2021 phấn đấu đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, mai táng phí, tử tuất… sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị.

Để khuyến khích người hưởng nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội qua tài khoản thẻ ATM, cơ quan bảo hiểm xã hội đã hỗ trợ người hưởng chi phí mở tài 3 khoản cá nhân lần đầu và chi phí chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của người hưởng (nếu có).

Bên cạnh đó, ngành bảo hiểm xã hội cũng đã phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương thực hiện tuyên truyền về chủ trương của Chính phủ về chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trên đài phát thanh, truyền hình, các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chủ trương, chính sách, các chỉ đạo của Trung ương về chi trả không dùng tiền mặt.

Kết quả, đến hết năm 2018, số người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân tại địa bàn các quận, huyện, thị xã trên toàn quốc đạt 24,04%, ước thực hiện đến năm 2019 đạt 28,47%. 

Để nâng cao số lượng người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản ngân hàng, thời gian tới Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, giao chỉ tiêu bảo hiểm xã hội các tỉnh vận động, khuyến khích phát triển số người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị cho BHXH từng tỉnh phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao tại Nghị quyết 02/NQ-CP.

Bên cạnh đó, ngành bảo hiểm xã hội cũng sẽ tăng cường phối hợp với cơ quan bưu điện, ngân hàng và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tuyên truyền, vận động, khuyến khích phát triển người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, phù hợp với điều kiện và nhu cầu của người thụ hưởng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

bình luận(0 bình luận)

Truyền hình ATV
Top