Tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra công vụ tại UBND TP Hà Nội

0 Phú Khánh
ANTD.VN - Chiều 13-5, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra công vụ theo Quyết định số 364/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm Tổ trưởng đã có buổi kiểm tra công vụ tại UBND TP Hà Nội. 

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Nội vụ Trần Huy Sáng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, trong 2 năm 2017 và 2018 (gắn với chủ đề công tác “Năm kỷ cương hành chính 2017” và "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”), thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm tăng cường, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

Thành phố đã tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người dân về các quy định đối với công chức, cán bộ... bằng nhiều hình thức.

Từ năm 2017, đoàn kiểm tra công vụ của thành phố thực hiện kiểm tra công vụ đột xuất đối với 79 cơ quan, đơn vị; kiểm tra, xử lý theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố đối với 7 vụ việc.

Thực hiện vai trò giám sát, năm 2018 HĐND thành phố đã thực hiện khảo sát, giám sát chuyên đề việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, gắn với việc triển khai thực hiện 2 Bộ quy tắc ứng xử của thành phố.

Thời gian qua, Hà Nội cũng chú trọng tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị; yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã hàng tuần báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; giao thủ trưởng các cơ quan đơn vị kiểm tra việc thực hiện các văn bản, chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố, của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về phần việc được giao ngay cả khi đã phân công hoặc ủy nhiệm cho cấp phó...

Thành phố đã chú trọng nhiệm vụ phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, trong đó xác định phòng ngừa là chính, đồng thời kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực, tập trung vào lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính.

Năm 2018 và quý I-2019, thành phố đã tổ chức 341 lớp đào tạo, bồi dưỡng, hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng với 48.495 lượt người tham gia. Hà Nội cũng thực hiện công khai, minh bạch hoạt động của tổ chức, đơn vị, nhất là các quy trình giải quyết công việc gắn với cải cách thủ tục hành chính...

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung khẳng định trên cơ sở kết luận của Tổ công tác, thành phố sẽ nghiêm túc tiếp thu, tổ chức thực hiện nghiêm túc, nâng cao hơn nữa chất lượng kỷ cương, kỷ luật công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lấy mục tiêu người dân và doanh nghiệp là trung tâm phục vụ.

bình luận(0 bình luận)

Top