Hướng dẫn mới về tham gia BHXH bắt buộc đối với Công an cấp xã

0 P.Phương
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành công văn hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với công an cấp xã.

Theo đó, căn cứ Luật BHXH 2014, Nghị định 92/2009/NĐ-CP và Nghị định 29/2013/NĐ-CP thì những đối tượng sau đây phải tham gia BHXH bắt buộc: Trưởng công an xã, Phó trưởng Công an xã (đối với trường hợp thuộc chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã), Công an viên (đối với trường hợp thuộc các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã).

Lưu ý, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh sẽ quyết định Phó trưởng công an xã, Công an viên có thuộc người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã hay không. Trường hợp Phó trưởng Công an xã, Công an viên không thuộc các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thì có thể tham gia BHXH tự nguyện.

Như vậy, việc thực hiện chế độ BHXH đối với Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên đã được quy định cụ thể tại Luật BHXH và các văn bản quy định chi tiết Luật BHXH. Đối với bảo hiểm y tế thì thực hiện theo quy định của Luật BHYT và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật BHYT.

Do đó, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng căn cứ quy định của Luật BHXH, Luật BHYT và các văn bản quy định chi tiết luật để thực hiện chế độ BHXH, BHYT đối với Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên. Trong quá trình triển khai thực hiện có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Y tế, Bộ Công an và Bộ Nội vụ để nghiên cứu, giải quyết.

bình luận(0 bình luận)

Top