Hà Nội: Chỉ số "Tính minh bạch và tiếp cận thông tin" 2019 tăng 19 bậc

0 Phú Khánh
ANTD.VN - Kết quả Chỉ số PCI 2019 ghi nhận sự nỗ lực của TP Hà Nội đối với việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; khẳng định sự quyết liệt, sáng tạo của Thành phố trong chỉ đạo điều hành với phương châm “lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ”.

Niềm tin của các nhà đầu tư, doanh nghiệp với Thành phố đã được khẳng định trong thời gian qua

Ngày 8-5, Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có văn bản thông tin về kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và Chỉ số PCI của thành phố Hà Nội năm 2019 theo công bố của VCCI ngày 05/5/2020.

Khẳng định niềm tin của các nhà đầu tư, doanh nghiệp 

Theo đó, năm 2019 là năm thứ 2 thành phố Hà Nội thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về Chỉ số PCI.Theo công bố của VCCI ngày 05/5/2020, Chỉ số PCI năm 2019 của Hà Nội đạt 68,8 điểm (tăng 3,4 điểm so với năm trước), xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố (không thay đổi xếp hạng so với năm trước), tăng 15 bậc so với năm 2015, tăng 42 bậc so với năm 2012.

Trong 7 năm liên tiếp từ năm 2012, Chỉ số PCI của Hà Nội duy trì tăng hạng và tăng điểm (trong đó 6 năm liên tiếp - từ 2012 đến 2018, Chỉ số PCI tăng hạng; năm 2019 tăng điểm và giữ nguyên mức xếp hạng).

Năm 2019 là năm đầu tiên Chỉ số PCI của Hà Nội có tới 9/10 chỉ số thành phần tăng hạng và giữ nguyên mức xếp hạng (trong đó có 8/10 chỉ số thành phần tăng hạng và 01 chỉ số thành phần giữ nguyên mức xếp hạng). Có 4/10 chỉ số thành phần tăng trên 10 bậc (từ 12 bậc đến 19 bậc).

8/10 chỉ số của Hà Nội tăng hạng so với năm 2018 là: Chỉ số “Tính minh bạch và tiếp cận thông tin” tăng 19 bậc, xếp thứ 36/63; Chỉ số “Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất” tăng 15 bậc, xếp thứ 41/63; Chỉ số “Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự” tăng 13 bậc, xếp thứ 45/63.

Chỉ số “Tính năng động và tiên phong của chính quyền tỉnh, thành phố” tăng 12 bậc, xếp thứ 45/63;Chỉ số “Môi trường cạnh tranh bình đẳng” tăng 6 bậc, xếp thứ 56/63; Chỉ số “Chi phí không chính thức” tăng 2 bậc, xếp thứ 41/63;Chỉ số “Chi phí thời gian để thực hiện các quy định của Nhà nước” tăng 1 bậc, xếp thứ 21/63;Chỉ số “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp” tăng 1 bậc, xếp thứ 4/63.

Kết quả Chỉ số PCI ghi nhận sự nỗ lực của Thành phố đối với việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; khẳng định sự quyết liệt, sáng tạo của Thành phố trong chỉ đạo điều hành với phương châm “lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ”.

Khẳng định niềm tin của các nhà đầu tư, doanh nghiệp với Thành phố đã được khẳng định qua sự đột phá trong thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp trong thời gian vừa qua", Văn phòng UBND TP Hà Nội cho biết, từ năm 2016 đến nay có 107.283 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn điều lệ khoảng 1,340 triệu tỷ đồng (gấp 1,36 lần về số lượng thành lập mới, tốc độ tăng trung bình là 9,6%/năm);

Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 23,702 tỷ USD, gấp 3,97 lần so với giai đoạn 2011-2015 (trong 2 năm 2018, 2019 - Thành phố dẫn đầu cả nước về thu hút FDI, đây là kết quả lần đầu tiên Thành phố đạt được sau gần 35 năm đổi mới).

Đây là nguồn lực vô cùng quan trọng để thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng kinh tế, cải thiện cơ sở hạ tầng, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Dư địa cho cải cách và tăng hạng ở vị trí cao hơn

Hiện nay, tỉnh xếp hạng cao nhất có điểm số là 73,4/100 và Hà Nội có điểm số 68,8/100. Như vậy, có thể thấy rằng, các tỉnh, thành phố đều còn dư địa cho cải cách.

Tại Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 22/4/2020 thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ, UBND Thành phố đã đạt mục tiêu: Phấn đấu duy trì Chỉ số PCI năm 2020 trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Để đạt được mục tiêu đã đề ra, Thành phố tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để duy trì các chỉ số thành phần có truyền thống xếp hạng tốt của Hà Nội là Chỉ số “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp” và chỉ số “Đào tạo lao động”. Đồng thời, duy trì kết quả của Chỉ số “Gia nhập thị trường” là chỉ số đã có sự cải thiện đột phá trong thời gian vừa qua, hiện đang trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Tiếp tục tập trung cải thiện các chỉ số: Thiết chế pháp lý, Tiếp cận đất đai, Chi phí không chính thức, Tính minh bạch là các chỉ số có xếp hạng trung bình và 1 chỉ số có xếp hạng thấp (môi trường cạnh tranh bình đẳng) để tiếp tục nâng cao

Thành phố xác định sẽ tiếp tục cải cách hành chính sâu rộng theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tăng tính minh bạch để giảm thời gian, giảm chi phí chính thức và không chính thức cho doanh nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh phục hồi kinh tế do tác động của dịch Covid-19.

Đồng thời, Thành phố chuẩn bị tốt các điều kiện để sẵn sàng đón thời cơ mới, làn sóng chuyển hướng đầu tư ra ngoài Trung Quốc, từ các quốc gia tham gia hiệp định EV-FTA và EV-IPA.

Phát huy tốt hơn vai trò “cầu nối” của các Hiệp hội doanh nghiệp, Hiệp hội ngành nghề để các chính sách của Thành phố lan tỏa nhanh chóng đến các doanh nghiệp cũng như Thành phố nhanh chóng, kịp thời nắm bắt các khó khăn của doanh nghiệp để có giải quyết, tháo gỡ kịp thời...

bình luận(0 bình luận)

Truyền hình ATV
Top