Công an là nòng cốt đảm bảo an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới

0 Châu Anh
ANTD.VN - Sáng 11-9, CATP Hà Nội đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong CATP Hà Nội giai đoạn 2010-2020. 

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì hội nghị. Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Bộ Công an dự và chỉ đạo tại hội nghị.

Đảm bảo ANTT, góp phần vào xây dựng nông thôn mới

Trong gần 10 năm qua, công tác Công an thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) xây dựng nông thôn mới (XDNTM) đã được CATP triển khai thực hiện nghiêm túc, có chiều sâu, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, UBND TP và Bộ Công an; hàng năm cơ bản hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đề ra; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH) với nhiều sự đổi mới về nội dung, hình thức mang tính chuyên sâu và trên diện rộng; tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của đại bộ phận nhân dân về trách nhiệm tham gia công tác phòng chống tội phạm, TNXH. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được củng cố, bước đầu đã phát huy hiệu quả, tích cực tuyên truyền, giáo dục người dân về đạo đức, lối sống tôn trọng pháp luật.

Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Lực lượng công an đã phát huy tốt vai trò chủ công, nòng cốt, chủ công trong công tác phòng, chống tội phạm, chủ động nắm và dự báo tình hình; tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết ngay các vụ việc phức tạp nảy sinh, nhất là các vấn đề khiếu kiện, an ninh nông thôn.

Chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp đề nghị để tiếp tục thực hiện tốt CTMTQG - XDNTM, CATP Hà Nội cần tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Bộ Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng nông thôn mới. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và thông tin những phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, nhất là tội phạm lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thông qua các hành vi kinh doanh đa cấp, tín dụng đen... để nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho nhân dân ở địa bàn nông thôn.

Tập trung đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự tại các địa bàn khu vực nông thôn; chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, tổ chức, đoàn thể xã hội tham mưu phục vụ cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, gắn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP chủ trì hội nghị

Cùng với đó, Trung tướng Trần Thị Ngọc Đẹp đề nghị CATP Hà Nội cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công an trực tiếp làm công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự ở địa bàn nông thôn. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, ưu tiên trang bị phương tiện, đảm bảo kinh phí và các điều kiện phục vụ công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ gìn ổn định an ninh, trật tự địa bàn nông thôn, phục vụ thực hiện thắng lợi CTMTQG - XDNTM nói chung và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu nói riêng.

Bố trí hợp lý lực lượng công an xã ở cơ sở

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Thiếu tướng Đào Thanh Hải thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP yêu cầu các đơn vị, địa phương cần tập trung đề ra những giải pháp thiết thực trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; Tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, tăng cường vai trò tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền trong chỉ đạo về công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn; tham mưu xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và các tổ chức tự quản tại địa phương trong bảo vệ an ninh, trật tự.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải tặng Giấy khen của Giám đốc CATP cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật góp phần nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Vận dụng sáng tạo chủ trương của Đảng, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, phòng chống các vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế, môi trường; tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô nói chung và khu vực nông thôn nói riêng.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải nhìn nhận để phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, chung tay xây dựng nông thôn mới hiệu quả, lực lượng công an cần đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; quan tâm xây dựng, kiện toàn các lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

“Thực hiện Nghị quyết 22/NQ-TW ngày 15/3/2018 “về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, trong thời gian tới, nhất là từ nay đến cuối năm 2019, CATP tiếp tục thực hiện điều động bố trí sỹ quan, hạ sỹ quan CAND đảm nhiệm các chức danh Công an xã, do vậy, đề nghị các huyện, thị ủy, UBND các huyện, thị xã tiếp tục quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ chuẩn bị các điều kiện thực hiện; quan tâm bố trí, sắp xếp công việc, giải quyết chế độ chính sách hợp lý cho đội ngũ Trưởng, Phó Công an xã; tăng cường động viên đội ngũ Công an viên tiếp tục công tác phối hợp chặt chẽ lực lượng Công an xã chính quy trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, vì đây là lực lượng nòng cốt khi triển khai Luật Lực lượng trị an cơ sở sau này” - Thiếu tướng Đào Thanh Hải khẳng định!

 

bình luận(0 bình luận)

Truyền hình ATV
Top