Công an Hà Nội tăng cường công tác cải cách hành chính phục vụ nhân dân

0 Quang Trường
ANTD.VN - Đó là chỉ đạo của Thiếu tướng Đào Thanh Hải – Phó Giám đốc CATP Hà Nội tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BCA-X11 ngày 10/4/2009 của Bộ Công an về “Xây dựng toàn diện công an cấp huyện đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới”, được CATP Hà Nội tổ chức vào sáng nay 30/8…

Thiếu tướng Đào Thanh Hải – Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Đào Thanh Hải – Phó Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, Công an cấp huyện có vị trí quan trọng, chiến lược trong cuộc bảo vệ ANTT và xây dựng thế trận An ninh nhân dân; là cấp Công an thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND trên địa bàn cấp huyện, trực tiếp đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật về ANTT; là cấp giải quyết cơ bản các vụ việc xảy ra và các yêu cầu của nhân dân về ANTT cơ sở.

Quán triệt thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị 03 về “Xây dựng toàn diện Công an cấp huyện đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới”, CATP đã ban hành Kế hoạch số 3033 ngày 2/11/2009, trong đó xác định rõ mục tiêu yêu cầu là quán triệt sâu sắc đến lãnh đạo, chỉ huy các cấp và CBCS trong toàn CATP nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Công an cấp huyện trong nhiệm vụ bảo vệ ANTT nhằm nâng cao trách nhiệm trong công tác xây dựng toàn diện Công an cấp huyện.

Đồng thời, việc xây dựng Công an cấp huyện phải được tiến hành đồng bộ, toàn diện trên tất cá các mặt nhằm nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, hiệu lực quản lý nhà nước về ANTT, làm tốt công tác phòng ngừa và giải quyết cơ bản các vụ việc xảy ra trên địa bàn, đảm bảo giữ vững ANTT ngay tại cơ sở.

Để thực hiện có hiệu quả những mục tiêu trên, Kế hoạch 3033 đã đề ra 9 nhóm giải pháp, triển khai trên 6 mặt công tác lớn.

Qua tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BCA-X11, CATP đã quán triệt nghiêm túc chủ trương của Bộ Công an về xây dựng toàn diện Công an cấp huyện, quan tâm chỉ đạo và tăng cường cho Công an cấp huyện trên mọi mặt, đồng thời tranh thủ được sự ủng hộ giúp đỡ của chính quyền địa phương.

Tổ chức bộ máy Công an cấp huyện được thực hiện đúng theo quy định của Bộ, vân dụng sát với yêu cầu thực tiễn công tác, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; Đề án số 03 về bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã được triển khai các bước đảm bảo chặt chẽ, thống nhất, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BCA-X11 ngày 10/4/2009 của Bộ Công an về “Xây dựng toàn diện công an cấp huyện đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới”, được CATP Hà Nội tổ chức vào sáng nay 30/8

Công tác chỉ huy chỉ đạo của CATP đối với Công an cấp huyện được tập trung, thống nhất; Công tác chế độ chính sách cho CBCS Công an cấp huyện được thực hiện nghiêm túc, nhanh chóng, kịp thời động viên CBCS yên tâm công tác; Công tác hậu cần được thực hiện nghiêm túc theo quy định, đảm bảo tiến độ, chất lượng….

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đào Thanh Hải cho biết, Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, nơi đặt trụ sở của các cơ quan Trung ương Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế… Dự báo trong những năm tiếp theo, tình hình thế giới, khu vược và trong nước có nhiều diễn biến mới, phức tạp… Do đó, trong thời gian tới, CATP tiếp tục tăng cường công tác chỉ huy, chỉ đạo, bám sát chủ trương Đảng ủy Công an Trung ương, tiếp tục triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 03 của Bộ trưởng Bộ Công an.

Để triển khai có hiệu quả các nội dung trên, Thiếu tướng Đào Thanh Hải đề nghị các đơn vị của CATP thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, ủng hộ, giúp đỡ của cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANCT, TTATXH, xây dựng lực lượng Công an cấp huyện.

Bên cạnh đó cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng CBCS Công an cấp huyện; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của Công an cấp huyện; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công an cấp huyện; phân cấp mạnh mẽ các lĩnh vực nghiệp vụ cho Công an cấp huyện, các vụ việc xảy ra trên địa bàn phải do Công an huyện giải quyết, phân công, phân cấp rõ ràng; tăng cường công tác cải cách hành chính, rút ngắn, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong giải quyết các công việc liên quan trực tiếp đến người dân; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ…

bình luận(0 bình luận)

Truyền hình ATV
Top