50 năm "Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân"

0 Thanh Phương
ANTD.VN - Năm 1965, Hồ Chủ tịch viết bản Di chúc với tiêu đề "Tuyệt đối bí mật". Bản Di chúc được công bố lần đầu tiên vào lễ tang của Người, tháng 9-1969. 50 năm đã qua đi, những lời Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn sáng mãi...

Năm 1965, nhân dịp sinh nhật lần thứ 75, Bác viết bản Di chúc với tiêu đề "Tuyệt đối bí mật" do chính Bác đánh máy, ở cuối đề ngày 15-5-1965. Đây là bản Di chúc hoàn chỉnh có chữ ký của Bác và bên cạnh có chữ ký của đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên được công bố trong Lễ tang của Người tháng 9-1969.

Nội dung cốt lõi trong Di chúc của Người nói trước hết nói về Đảng, khẳng định truyền thống đoàn kết chặt chẽ trong Đảng và “cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”; Nói về đoàn viên và thanh niên, Bác nhấn mạnh, “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.

50 năm đã qua đi, nhưng bản Di chúc thiêng liêng Bác Hồ để lại vẫn mãi là một văn kiện lịch sử, một tài sản tinh thần vô giá, kết tinh toàn bộ tinh hoa tư tưởng, tâm hồn và đạo đức vô cùng trong sáng, đẹp đẽ của một lãnh tụ rất đời thường mà rất vĩ đại, suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.

Nhân dịp kỉ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người và 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Đoàn thanh niên – CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội phối hợp với Hội Phụ nữ CAQ đã tổ chức chương trình văn nghệ đặc sắc mang tên “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân”.

Đây là sự đổi mới trong sinh hoạt chính trị, văn hóa, tư tưởng, giáo dục truyền thống cho cán bộ, Đảng viên CAQ Hoàn Kiếm thiết thực thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động học tập, làm theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND”.

Các ca khúc về Bác, về công cuộc xây dựng Thủ đô Hà Nội đổi mới đi lên được các CBCS – CAQ Hoàn Kiếm thể hiện, một lần nữa đã khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần làm việc, cống hiến, vì sự phát triển bình yên của Thủ đô và đất nước. Chương trình cũng là sự sáng tạo trong việc tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để những lời Di chúc của Người sống mãi trong lòng biết bao thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay và mai sau.

Một số hình ảnh trong chương trình văn nghệ "Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân"

bình luận(0 bình luận)

Truyền hình ATV
Top