Hà Nội kêu gọi người dân chung tay để sớm tiêm vaccine, đẩy lùi Covid-19