Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Cắt ngay các thủ tục không cần thiết để giảm chi phí logistics