Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thư chúc Tết Trung thu năm 2020