Kinh doanh

Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về Fintech

Nhật Linh
ANTD.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 6/9/2021 thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng.

Theo đó, Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Chính phủ trong quá xây dựng Nghị định, bảo đảm theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các văn bản pháp luật có liên quan, trình Chính phủ trong quý IV năm 2021.

Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về Fintech ảnh 1

Khoảng trống pháp lý về Fintech đang tiềm ẩn nhiều hệ lụy

Hiện nay, việc công nghệ phát triển với tốc độ chóng mặt đã làm xuất hiện nhiều mô hình kinh doanh mới chưa từng có tiền lệ, chưa có quy định pháp lý để điều chỉnh (như mô hình P2P Lending, các mô hình thanh toán mới, chuyển tiền xuyên biên giới, chia sẻ dữ liệu người dùng qua giao diện lập trình ứng dụng mở…). Khoảng trống pháp lý này có nguy cơ gây ra nhiều hệ lụy cho thị trường, cho người dùng và cả doanh nghiệp.

Theo Ngân hàng Nhà nước, sự xuất hiện và phát triển với tốc độ nhanh chóng của Fintech đã khiến các cơ quan quản lí của các quốc gia đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức trong công tác quản lí, giám sát do những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố, rủi ro liên quan tới an ninh, an toàn, bảo mật thông tin, sử dụng trái phép thông tin cá nhân...

Do đó, nhiệm vụ đặt ra với các cơ quan quản lí là phải đảm bảo đồng thời mục tiêu hỗ trợ thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong khi vẫn phải duy trì sự ổn định, an toàn của thị trường tài chính và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Trước đó, đại diện Ngân hàng Nhà nước, sau khi Chính phủ có quyết định, Ngân hàng Nhà nước sẽ xây dựng Nghị định về vấn đề này, dự kiến sẽ ban hành cuối năm 2021.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC