Chính trị - Xã hội

Chiều nay, miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Chánh án TANDTC, Viện trưởng Viện KSNDTC

Duy Tiến
ANTĐ -Sáng nay, 7-4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trình Quốc hội 3 Tờ trình về miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước với bà Nguyễn Thị Doan, miễn nhiệm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao với ông Trương Hòa Bình, miễn nhiệm Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao với ông Nguyễn Hòa Bình.

Chiều nay, miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Chánh án TANDTC, Viện trưởng Viện KSNDTC ảnh 1Chiều nay, Quốc hội sẽ bỏ phiếu miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước với bà Nguyễn Thị Doan

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nay do yêu cầu sắp xếp công tác nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước sau ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng nhằm đồng bộ trong việc kiện toàn bộ máy Nhà nước và công tác cán bộ; đồng thời căn cứ vào các quy định của pháp luật, các thông báo kết luận của Bộ Chính trị và căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội, Chủ tịch nước trình Quốc hội xem xét, chấp thuận miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước đối với bà Nguyễn Thị Doan, miễn nhiệm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao với ông Trương Hòa Bình và miễn nhiễm Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao với ông Nguyễn Hòa Bình.
Chiều nay, miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Chánh án TANDTC, Viện trưởng Viện KSNDTC ảnh 2Quốc hội sẽ miễn nhiệm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao với ông Trương Hòa Bình

Ngay sau đó, các ĐBQH đã trở về Đoàn để thảo luận về việc miễn nhiệm các chức danh Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội về kết quả thảo luận tại Đoàn về nội dung này. Sau đó, Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, bằng hình thức bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm 3 chức danh này.
Chiều nay, miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Chánh án TANDTC, Viện trưởng Viện KSNDTC ảnh 3Quốc hội cũng sẽ bỏ phiếu về việc miễn nhiệm Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao với ông Nguyễn Hòa Bình 

Cũng ngay trong chiều nay, Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao mới.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC