Pháp luật

Chỉ tổ chức phiên tòa trực tuyến đối với một số vụ án có căn cứ, điều kiện chặt chẽ

H.L
ANTD.VN - Thẩm tra Tờ trình của TANDTC đề nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị bổ sung thêm một số nguyên tắc của phiên tòa trực tuyến để thể hiện rõ tính chất đặc thù.

Về phiên tòa trực tuyến, TANDTC đề nghị cho phép: “Tòa án nhân dân tổ chức phiên tòa trực tuyến để xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm vụ án hình sự, dân sự và hành chính có tính chất, tình tiết đơn giản; tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án rõ ràng”.

UBTP tán thành với đề nghị của TANDTC trình Quốc hội cho phép Tòa án tổ chức phiên tòa trực tuyến; tán thành phạm vi tổ chức phiên tòa trực tuyến như đề nghị của TANDTC, bởi vì xét xử trực tuyến là hình thức xét xử mới chưa được các luật tố tụng hiện hành quy định, liên quan đến quyền con người, quyền công dân, nên cần được tiến hành thận trọng, từng bước chắc chắn.

Do đó, việc TANDTC giới hạn phạm vi chỉ tổ chức phiên tòa trực tuyến đối với một số vụ án hình sự, dân sự, hành chính với các căn cứ, điều kiện cụ thể, chặt chẽ (vụ án có tính chất, tình tiết đơn giản; tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án rõ ràng); không tổ chức phiên tòa trực tuyến các vụ án khác, là đã có sự cân nhắc thận trọng, bảo đảm tính khả thi.

Về quy định: “Phiên tòa trực tuyến là phiên tòa được tổ chức tại phòng xử án, có sử dụng các thiết bị điện tử, liên kết với nhau thông qua môi trường mạng, cho phép bị cáo, bị hại, đương sự, người tham gia tố tụng khác tham gia phiên tòa tại địa điểm khác do Tòa án quyết định, nhưng vẫn bảo đảm trực tiếp theo dõi đầy đủ hình ảnh, âm thanh và tham gia tất cả trình tự, thủ tục tố tụng của phiên tòa bằng lời nói, hành vi tố tụng trực diện, liên tục, công khai, có sự chứng kiến của các chủ thể vào cùng một thời điểm” (khoản 2 Điều 1).

UBTP cơ bản tán thành với dự thảo quy định khái niệm về phiên tòa trực tuyến, đồng thời sẽ tiếp tục rà soát để quy định khái quát, ngắn gọn hơn.

Về quy định: “Việc tổ chức phiên tòa trực tuyến phải tuân thủ các quy định của pháp luật; bảo đảm quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; bảo đảm công khai, bình đẳng, dân chủ, nghiêm minh, khách quan, đúng pháp luật; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng và sự tôn nghiêm của Tòa án” (khoản 3 Điều 1).

UBTP tán thành với dự thảo Nghị quyết đồng thời đề nghị bổ sung thêm một số nguyên tắc của phiên tòa trực tuyến để thể hiện rõ tính chất đặc thù.

Về tổ chức thực hiện (Điều 2 dự thảo Nghị quyết), TANDTC đề nghị quy định, giao Tòa án nhân dân tối cao chủ trì, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an và các cơ quan có liên quan trên cơ sở quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính và Nghị quyết này quy định chi tiết và hướng dẫn tổ chức phiên tòa trực tuyến.

Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

UBTP cơ bản tán thành với quy định về tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Bên cạnh đó, UBTP nhận thấy, về lâu dài, việc tổ chức phiên tòa trực tuyến cần được quy định trong các luật tố tụng. Do đó, UBTP đề nghị quy định thời hạn cụ thể để TANDTC báo cáo Quốc hội về kết quả tổ chức phiên tòa trực tuyến sau một thời gian thực hiện (chậm nhất là 3 năm kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực).

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC