Đời sống

Chi tiết mức đóng, hưởng đối với thẻ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

P.P
ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, hàng năm, cơ quan này chi gần 1.000 tỷ đồng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu, trong đó chủ yếu dành cho nhóm học sinh, sinh viên.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, năm học 2020-2021, toàn quốc có hơn 18 triệu học sinh sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế. Trong đó, có hơn 14,5 triệu học sinh sinh viên tham gia tại nhà trường; 3,5 triệu em tham gia theo nhóm Bảo hiểm y tế khác (như hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân lực lượng vũ trang...).

Trong năm 2020, cả nước có trên 6,8 triệu lượt học sinh sinh viên đi khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế được quỹ Bảo hiểm y tế chi trả 2.296,11 tỉ đồng.

Để các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên hiểu rõ hơn về chính sách bảo hiểm y tế trong năm học 2021-2022, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin cụ thể về một số nội dung liên quan đến mức đóng, hưởng của chính sách này.

Trong năm học 2021-2022, không có sự thay đổi về mức đóng Bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên. Theo đó, mức đóng Bảo hiểm y tế hàng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở (tương đương với 4,5% x 1.490.000 = 67.050 đồng/học sinh/tháng và 1 năm là 804.600 đồng).

Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng, học sinh sinh viên chỉ đóng 70% mức đóng nên số tiền thực tế mà mỗi học sinh sinh viên sẽ đóng là 46.935 đồng/tháng, tương đương với 563.220 đồng/năm.

Phụ huynh, học sinh sinh viên có thể lựa chọn phương thức đóng Bảo hiểm y tế định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng và đăng ký tham gia tại cơ sở giáo dục, nhà trường nơi học sinh sinh viên đang theo học.

Khi học sinh sinh viên đi khám chữa bệnh tại cơ sở y tế có ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, nếu đúng tuyến và thực hiện đầy đủ thủ tục, học sinh sinh viên có thẻ Bảo hiểm y tế mã quyền lợi là 4 thì được hưởng 80% chi phí khám chữa bệnh.

Không đúng tuyến, không có giấy chuyển tuyến mà xuất trình đầy đủ thủ tục khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế, học sinh sinh viên được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán trong phạm vi, mức hưởng và tỉ lệ hưởng như sau: 100% khi khám chữa bệnh ngoại trú bệnh viện tuyến huyện; 100% khi khám chữa bệnh nội trú bệnh viện tuyến huyện, tỉnh; 40% khi khám chữa bệnh nội trú bệnh viện tuyến Trung ương...

Tham gia bảo hiểm y tế, học sinh, sinh viên không chỉ được chi trả chi phí khám chữa bệnh trong quyền lợi được hưởng như các đối tượng khác, mà còn được hưởng chính sách chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường học.

Quỹ Bảo hiểm y tế hàng năm đều phân bổ 5% số thu, phục vụ cho y tế trường học, chăm sóc sức khỏe ban đầu và dự phòng cho các em học sinh sinh viên.

Cũng theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, hàng năm, cơ quan này chi gần 1.000 tỷ đồng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu, trong đó chủ yếu dành cho nhóm học sinh, sinh viên. Thống kê từ năm 2016 đến nay cho thấy, tính trung bình mỗi năm, có khoảng trên 8 triệu lượt học sinh, sinh viên được khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, với tổng chi phí lên tới hơn 2.100 tỷ đồng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC