Chính trị - Xã hội

Chi gộp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5, 6 để phòng Covid-19

An Nhiên
ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ được chi trả cùng lúc số tiền của hai tháng 5 và tháng 6 vào cùng kỳ chi trả tháng 5/2021.
Chi gộp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5, 6 để phòng Covid-19 ảnh 1

Để phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo tốt nhất quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người tham gia, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có thông báo gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hằng tháng trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết định thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5 và tháng 6 vào cùng một kỳ chi trả (xong trước ngày 20-5-2021). Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố phối hợp Bưu điện xây dựng phương án chi trả kỳ tháng 5 và tháng 6 vào cùng một kỳ chi trả phù hợp với từng địa bàn, tránh tập trung đông người để bảo đảm an toàn cho người hưởng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện cả nước có khoảng 3,2 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội thường xuyên và hơn 200.000 người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp thất nghiệp/tháng.

Để đảm bảo quyền lợi cho người thụ hưởng nhưng vẫn thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ycầu nhân viên chi trả, người hưởng phải thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, đặc biệt phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn… theo đúng quy định; chuẩn bị sẵn sàng khẩu trang, sát khuẩn miễn phí tại điểm chi trả để phục vụ nhân viên chi trả và người hưởng trong trường hợp người hưởng không có khẩu trang.

Tại các điểm chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cần tăng cường nhân viên chi trả, bố trí thêm bàn chi trả để giảm thời gian chờ đợi của người hưởng, tránh tụ tập đông người. Thông báo cho người hưởng địa điểm, thời gian chi trả, các biện pháp phòng, chống dịch tại điểm chi trả để người hưởng lựa chọn, bố trí thời gian đến nhận tiền phù hợp và bảo đảm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC