Chấn chỉnh công tác quản lý truyền dữ liệu giám sát hành trình xe ô tô kinh doanh vận tải

ANTĐ
ANTD.VN - Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố chấn chỉnh công tác quản lý người lái xe, bộ phận quản lý an toàn giao thông và thực hiện nghiêm việc truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình.