Kinh doanh

Chấm dứt đầu tư dàn trải

Hà Linh
ANTĐ - Bộ Công Thương cho biết, đã chỉ đạo chấm dứt tình trạng tập đoàn, tổng công ty đầu tư dàn trải và thoái vốn đã đầu tư ngoài nhiệm vụ, lĩnh vực, ngành kinh doanh chính; thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp đã cổ phần hóa hoạt động lĩnh vực Nhà nước không cần chi phối. 

Ngoài ra, đẩy mạnh quá trình cổ phần hóa các tập đoàn, tổng công ty, công ty nhà nước, bảo đảm mục tiêu và nguyên tắc, đa dạng về hình thức và phương thức tổ chức thực hiện tái cơ cấu; tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp phải tuân theo quy luật khách quan của kinh tế thị trường có sự quản lý, điều tiết của Nhà nước.  

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC