Chính trị - Xã hội

Chấm điểm công tác quản lý, tổ chức lễ hội

ANTĐ - Bắt đầu từ mùa lễ hội năm 2015, Bộ VH-TT&DL sẽ tiến hành chấm điểm công tác tổ chức, quản lý lễ hội ở các địa phương. 

Để thực hiện việc chấm điểm này, Bộ đã chính thức ban hành tiêu chí và thang điểm đánh giá để các địa phương tự bình xét và gửi về Bộ để đánh giá hàng năm. Bộ tiêu chí này có 6 nội dung chính. Tổng điểm đánh giá là 100. Điểm đạt được dưới 50 là chưa hoàn thành; từ 95- 100 điểm là hoàn thành xuất sắc; các mức từ 85-94 điểm và 51-84 điểm được đánh giá ở các mức độ hoàn thành tốt và hoàn thành. Để việc đánh giá, “chấm điểm” thực sự khách quan, mang lại hiệu quả thì ngoài sự quyết liệt, sát sao của chính quyền địa phương, cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. 

Mặt khác, báo chí cũng cần nhập cuộc cùng với Bộ VH-TT&DL trong công tác tuyên truyền, giám sát và phản ánh tình hình thực hiện các tiêu chí này. 

Theo TTXVN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC