CAQ Hoàng Mai phối hợp Bệnh viện Bưu điện nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm

ANTĐ
ANTĐ - Nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phát hiện các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực y tế trên địa bàn quận, ngày 5-8, CAQ Hoàng Mai và Bệnh viện Bưu điện đã tổ chức ký kết quy chế phối hợp liên ngành để nâng cao công tác đảm bảo an ninh trật tự trong chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.