Chính trị - Xã hội

CAP Yên Hòa tìm chủ sở hữu phương tiện

H.P
ANTĐ - CAP Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội đang tìm người liên quan, chủ sở hữu các phương tiện sau.

xe Honda Dream II mang BKS: 29H4-9582 màu nâu SM: C100MER07019 SK: C100MR07019; Honda Dream II mang BKS: 29R1-8436 màu nâu SM: LC150 FMG02030537 SK: HH10002031037; Honda Dream II không có BKS màu nâu SM: C100NE0251799 SK: C100M0251799; Majesty mang BKS: 89H2-3172 màu xanh SM: VTT1P52SMH045895 SK: VTTWCH022TT045895; Wave mang BKS: 29X1-3858 màu đỏ SM: HC09E6248241 SK: RLHHC09016Y248197; FX mang BKS: 99F8-8369 màu xanh không có SK SM; Honda Dream II mang BKS: 29613 A1 màu nâu SM: C100ME18951 SK: C100ME108951; Honda Dream II mang BKS: 29K1-1190 màu nâu SM: C100NE043382 SK: C100M043382; SuzuKi Viva mang BKS: 29H1-2402 màu xanh SM: E409TH707286 SK: không có; SYM mang BKS: 14P5-7740 màu đỏ đen SM: VHSA2BH011542 SK: RL6SA10BH6H011542; Wave anpha mang BKS: 30N6-6697 màu bạc SM: HC12E2820333 SK: RLHHC1205BY020262; Vicky mang BKS: 33L1-5170 màu đỏ đen SM: VLFYP52FMH310103763 SK: RMEWC118ME6A2001649; Hoda Spacecy mang BKS: 29R5-8312 màu trắng SM: không có SK: GY6075L; Wave mang BKS: 37K9-7280 màu xanh SM: 152FMH30005588 SK: không có; Rooney mang BKS: 18Z6-7868 màu đỏ đen SM: VYH152SMH4004704 SK: DRHWCH4RH6A004704; Honda DreamII màu nâu mang BKS: 29F1-5531 SM: VPDDCG013PD07890 SK: VDDCR150FMG00007890; Honda Future màu xanh mang BKS: 34K2-1534 SM: LC152FMH02210787 SK: LHDLXCG20X02210226; Honda Wave màu đỏ mang BKS: 29T7-2751 SM: VGMNE0016245 SK: VGMPC00282Y016245; Honda Wave màu xanh mang BKS: 18S5-1005 SM: 153FMH02K00622 SK: VKDPCH0012C000302; Honda Wave màu đen trắng mang BKS: 29Y1-4831 SM: HC09E5094923 SK: RLHHC09005Y0512; Atila màu đỏ manng BKS: 29P7-3840 SM: VMEM9B411899 SK: VMETCJ113ME411899; Honda Wave màu đỏ đen mang BKS: 30M3-1072 SM: JC43E5594762 SK: RLHSC43224Y134592; Honda Wave màu xanh mang BKS: 29Z3-7043 SM: HC09E6021688 SK: RLHH09066Y23407; Honda Lead không có BKS màu bạc SM: JF24E0098418 SK: không có; Honda DreamII màu nâu mang BKS: 29N2-3581 SM: VLF1P50FMG370401176 SK: RL8DCG4HY71001176; Honda Wave màu đỏ đen mang BKS: 29R6-6693 SM: 1C150FMC1A01882415 SK: không có; Honda màu nâu mang BKS: 29H3-7239 SM: NDE1058223 SK: ND07358239; SYM màu xanh mang BKS: 18F1-5154 SM: RU526148 SK: không có; Honda Wave màu đỏ đen không có BKS SM: JC43E0873317 SK: RLHJC4303BY002649; Honda Dream màu nâu mang BKS: 29M8-3069 SM: LC15CFMG01142897 SK: VDEPCG005104297; Wave màu đỏ mang BKS: 29N5-7968 SM: LC152FMH02073112 SK: YX1100445857; Loncin mang BKS: 29R4-3678 SM: LG150FMG02231563 SK: NJ10020010463; Wave ZS màu đỏ đen mang BKS: 98N9-0864 SM: HC12E0679373 SK: RLHHC12259Y063669; FX Lifan màu xanh không có BKS SM: IPFMH3310214773 SK: XS1192100606; Wave màu đỏ đen mang BKS: 29T8-3391 SM: JC85E0004860 SK: RLHJC35035Y004753; Wave màu đen mang BKS: 30Z8-1591 SM: JS152FMA81023956 SK: G1020011218; Dream màu nâu không có BKS SM: HA08E006673 SK: RLHHA08021Y006681; Super Dream màu nâu mang BKS: 29M7-1460 SM: LC152HFMG10000308 SK: NJ2800003087; Dream màu nâu mang BKS: 31-858-HS SM: C100E0044112 SK: C100M004412; Wave màu đỏ không có BKS SM: VHHFM152FMHV420004 SK: RLHHC1209AY130360; Wave không có BKS SM: LC152FMH01246826 SK: VTMPCG162YT024200; Wave màu bạc mang BKS: 29X9-9647 SM: HC09E6122597 SK: RLHHC09006Y123790; Dream màu nâu mang BKS: 29-902-T7 không có SM SK; Future màu xannh mang BKS: 29L1-5857 không có SM SK; Wave RS mang BKS: 33B5-6385 không có SM SK; Jupiter Yamaha mang BKS: 29Y8-0412 SM: 5B9602409 SK: không có; Wave màu xanh không có BKS SM: HC09E5141393 SK: RLHHC09085Y550407; Wave anpha màu đỏ mận không có BKS SM: HC09E0575473 SK: RRHHC0903Y575385; Wave màu đen vàng mang BKS: 29V5-1909 SM: RLHHC09026Y237693 SK: HC09E6237690; Wave màu đỏ mận không có BKS SM: LF110ME0024503 SK: LF110M0024503; Fanlim màu nâu mang BKS: 35F3-1126 SM: LC152FMC1A0005134 SK: NJ100200020185; AngelHi màu nâu mang BKS: 18S1-7346  SM: không có SK: VDNFM90B49538; Oriental màu nâu không có BKS SM: VPD0R150FMC00009492 SK: VPDDCC013PD009492; Dream màu nâu không có BKS SM: HA05E0040019 SK: RLHHA0604WY040034; FX màu đỏ không có BKS SM: 1P53FMH10436269 SK: không có; Wave màu đỏ đen không có BKS SM: HC12E2017832 SK: RLHHC12348Y605546; Dream màu nâu không có BKS SM: S0046533 SK: VMEPCG00221047544; Wave màu vàng mang BKS: 29Y2-4794 SM: HC12E1429300 SK: RLHHC12109Y228469.

Đề nghị ai là chủ sở hữu các phương tiện trên, đến CAP Yên Hòa giải quyết.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC