Chính trị - Xã hội

Cảnh giác với thủ đoạn gieo rắc hoài nghi về sự lãnh đạo của Đảng

HOÀNG SƠN

ANTD.VN - Niềm tin của dân là sức mạnh của Đảng, là yếu tố trung tâm có ý nghĩa quan trọng hàng đầu để có thể biến mục tiêu của Đảng thành hiện thực. Chính vì thế, các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị luôn tìm mọi cách gieo rắc sự hoài nghi nhằm phá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam.

Cảnh giác với thủ đoạn gieo rắc hoài nghi về sự lãnh đạo của Đảng ảnh 1

Thành tựu kinh tế - xã hội của Việt Nam đã làm tăng niềm tin của nhân dân với Đảng

Những thủ đoạn bóp méo, bôi đen

Các nhà tư tưởng của chủ nghĩa đế quốc đã tổng kết: “một đài phát thanh cũng có thể bình định xong một đất nước”, “một USD chi cho tuyên truyền có tác dụng ngang với 5 USD chi cho quốc phòng”. Dùng các công cụ tuyên truyền đánh vào niềm tin của người dân là thủ đoạn ưa dùng của các thế lực này. Phương thức chống phá của chúng là tung ra những thông tin lập lờ giữa đúng và sai, giữa thật và giả, kể cả bịa đặt trắng trợn, để gây hoài nghi trong nhân dân.

Thậm chí, chúng dựng lên những sự việc, sự kiện không có thật, gây hoang mang, thất thiệt trong quần chúng nhân dân. Cách tiến hành đan xen, ẩn hiện trong nhau rất tinh vi, khó xác định dưới nhiều màu sắc, cấp độ khác nhau, lẫn lộn thật - giả, đúng - sai khiến người ta khó phân biệt, dễ lầm lẫn, khó đấu tranh.

Trước hết, chúng trắng trợn phủ nhận những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng và nhân dân ta đạt được qua hơn 30 năm đổi mới. Những thành tựu đã làm thay đổi bộ mặt đời sống kinh tế - xã hội của đất nước bị chúng mô tả là do Đảng, Nhà nước Việt Nam “tự vẽ lên”, “tự mình khen mình”, “là ăn may”. Thậm chí chúng còn bịa đặt ra rằng những thành tựu Đổi mới nếu có thì cũng chỉ “chui vào túi của bọn độc tài”, còn nhân dân thì không được thụ hưởng điều gì.

Công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng mà Đảng ta coi là quyết sách chiến lược mang ý nghĩa tồn vong của chế độ thì bị chúng coi là “đấu đá nội bộ”, “tranh giành quyền lực phe nhóm”. Chúng quy chụp rằng tham nhũng là bản chất của chế độ ta, rằng sự tồn tại của Đảng là căn nguyên dẫn đến mọi trì trệ, yếu kém, sai lầm. Vì thế, muốn đất nước phát triển thì phải xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng...

Chúng cóp nhặt những biểu hiện tiêu cực của xã hội, của cán bộ, đảng viên rồi đẩy những thứ đó lên thành bản chất của người cộng sản, của chế độ xã hội chủ nghĩa. Việc chúng ta xử lý nghiêm khắc những cán bộ sai phạm bị chúng khai thác để khái quát lên thành những căn bệnh không thể chữa trị của chế độ. Với chiến thuật chỉ tập trung nói xấu những cán bộ cao cấp bị xử lý, chúng tạo ra sự hoài nghi của quần chúng với Đảng, chứ không phải chỉ riêng cá nhân người bị xử lý.

Vài năm gần đây, một vấn đề nữa mà các thế lực chống phá tìm cách khai thác để tung tin thất thiệt làm giảm sút ý chí, niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào Đảng, Nhà nước và Quân đội là quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Các trang mạng có máy chủ đặt ở nước ngoài đồng loạt cập nhật diễn tiến tình hình Biển Đông, mà cơ bản là xoáy sâu vào tàu nước ngoài hoạt động trái phép trong thềm lục địa của nước ta với những hình ảnh, bài viết thật giả lẫn lộn. Sự việc trên là có thật, song không có chuyện như chúng bịa đặt là Đảng, Nhà nước và Quân đội bất lực, thiếu quyết tâm trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Vấn đề là những nỗ lực của chúng ta thì chúng không bao giờ đề cập tới.

Đặc biệt thời gian gần đây, trước Đại hội XIII của Đảng, chúng dựng lên đủ các loại chuyện. Chúng mô tả đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng sẽ chỉ còn việc “giơ tay biểu quyết” đồng ý mà không thể có ý kiến gì khác. Chúng tự “dựng lên” danh sách lãnh đạo cấp cao, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng..., như thể chúng là người trong cuộc.

Điều kiện tiên quyết để dân tin Đảng

Không phải các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị không biết hoặc thiếu thông tin về tình hình đất nước, về những việc mà Đảng làm được, mà chúng cố tình hiểu sai, cố tình bóp méo, bôi đen nhằm đẩy bạn đọc rơi vào tâm trạng hoài nghi, thất vọng, suy giảm niềm tin vào Đảng và Nhà nước, rồi đi đến phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, từ bỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Sự tan rã niềm tin sẽ tạo ra “khoảng trống” để dần dần đưa hệ tư tưởng tư sản vào và tiến tới xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa.

Nhưng dù có “lắm mưu nhiều kế” thế nào đi chăng nữa, thì các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị cũng không thể bác bỏ được một sự thật hiển nhiên là: Không ai hết, và hơn tất cả lực lượng chính trị nào khác, Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Thực tế gần một thế kỷ qua cho thấy, ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách cam go để đưa dân tộc đến bến bờ vinh quang, giành được hết thắng lợi này đến thành công khác.

Vấn đề đặt ra là tại sao phải củng cố niềm tin của dân và làm thế nào để có thể thực hiện được mục tiêu lớn mà Đảng đề ra trong điều kiện mới của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước? Trong khi xác định mục tiêu tổng quát để đến năm 2045, Việt Nam “Trở thành nước phát triển, thu nhập cao”, Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh một trong các yếu tố trung tâm có ý nghĩa quan trọng hàng đầu để có thể biến mục tiêu đó thành hiện thực là: “củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa”.

Niềm tin của nhân dân chỉ có thể được củng cố trên cơ sở nhiều yếu tố, nhiều điều kiện, nhưng trước hết và trên hết phụ thuộc vào chính hiệu quả công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng. Nói cách khác, Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh là điều kiện tiên quyết để cho dân tin Đảng, để củng cố niềm tin của dân đối với Đảng và chế độ. Phải làm cho Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng; chặt chẽ, hợp lý về tổ chức, bộ máy; nghiêm khắc về kỷ luật, kỷ cương; có đủ năng lực lãnh đạo nhân dân trong công cuộc xây dựng đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Đảng phải xây dựng, rèn luyện, lựa chọn một đội ngũ cán bộ có đức, có tài, trong đó lấy đức làm gốc, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Việc bố trí sử dụng cán bộ trong bộ máy Đảng và hệ thống chính trị phải được kiểm tra, giám sát chặt chẽ về quyền lực, trách nhiệm công vụ và thái độ phục vụ nhân dân, cùng với chế độ đãi ngộ xứng đáng.

Yếu tố thuận lợi là trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những kết quả, thành tích ấn tượng. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, chất lượng tăng trưởng được nâng lên, các cân đối lớn của nền kinh tế được cải thiện. Tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2016 - 2019 đạt khá cao, bình quân 6,8%/năm. Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, nhưng tăng trưởng 9 tháng vẫn đạt 2,12%, cả năm ước đạt từ 2% đến 3%, quy mô GDP tăng khoảng 1,4 lần so với năm 2015. Theo Quỹ tiền tệ quốc tế, năm 2020 Việt Nam có thể trở thành nền kinh tế đứng thứ 4 ASEAN.

Thành tựu đó đã giúp củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Cùng với nỗ lực tự thân trong việc củng cố niềm tin của dân, Đảng sẽ thật sự trở về với đúng bản chất của mình - Đảng ra đời từ nhân dân, phấn đấu vì hạnh phúc của nhân dân và thuộc về nhân dân.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC