Chính trị - Xã hội

Cân nhắc thay đổi số năm học phổ thông

Duy Anh
ANTĐ - Ngày 20-8, Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là Chủ tịch hội đồng đã có phiên họp bàn về các vấn đề giáo dục. Một nội dung quan trọng được đề cập tại phiên họp là xác định lại số năm học và mục tiêu giáo dục trong hệ thống giáo dục phổ thông.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận cho biết, Bộ đã có nhiều thay đổi trong Dự thảo đề án đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông. Theo đó, dự thảo Tờ trình Về đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông có đưa ra một số nội dung đổi mới đáng chú ý. 

Dự thảo đưa ra vấn đề xác định lại số năm học của mỗi cấp học trong hệ thống giáo dục phổ thông với 2 phương án khác nhau. Ở phương án 1: giáo dục cơ bản được thực hiện trong 10 năm học, gồm 5 năm học giáo dục tiểu học và 5 năm học giáo dục trung học cơ sở, giáo dục định hướng nghề nghiệp (trung học phổ thông) được thực hiện trong 2 năm học.

Theo Bộ GD-ĐT, ưu điểm của phương án này là thời gian thực hiện giáo dục cơ bản thêm 1 năm so với hiện nay nên có điều kiện tốt hơn trong việc trang bị kiến thức phổ thông nền tảng; độ tuổi 16 phù hợp hơn so với độ tuổi 15 trong phân luồng sau giáo dục cơ bản; Giáo dục trung học phổ thông trong 2 năm học so với 3 năm học sẽ thuận tiện định hướng nghề nghiệp hơn, đáp ứng được nhu cầu tăng thêm số phòng học/ lớp để phục vụ dạy học tự chọn; Giáo dục trung học cơ sở trong 5 năm học (thêm 1 năm học) sẽ tận dụng cơ sở vật chất đồng thời tăng thêm số lớp, số giáo viên của nhà trường, thuận tiện sinh hoạt chuyên môn và thực trạng giáo dục phổ thông hiện hành cho phép thực hiện. Tuy nhiên, hạn chế của phương án này là nếu thực hiện theo phương án này đòi hỏi phải điều chỉnh quy định tại Luật Giáo dục năm 2005 về thời gian của mỗi cấp học giáo dục phổ thông và phải cơ cấu lại các yếu tố trong hệ thống giáo dục hiện hành.

Với phương án 2, giáo dục cơ bản được thực hiện trong 9 năm học, 5 năm học giáo dục tiểu học và 4 năm học giáo dục trung học cơ sở, giáo dục định hướng nghề nghiệp (trung học phổ thông) được thực hiện trong 3 năm học. Ưu điểm của phương án này là đảm bảo quy định tại Luật Giáo dục năm 2005 và đảm bảo sự ổn định của hệ thống giáo dục hiện hành. Về hạn chế, Bộ GD-ĐT nêu thời lượng 9 năm học dành cho trang bị kiến thức phổ thông nền tảng, đặc biệt là giáo dục hướng nghiệp ở trung học cơ sở còn ít so với yêu cầu mới trong khi giai đoạn định hướng nghề nghiệp 3 năm học ở trung học phổ thông là nhiều.

Có thể thấy, với những nội dung mới nêu trên, dự thảo Đề án đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông đã có những thay đổi đáng kể so với lần trình gần đây nhất. Trong đó, dự thảo có sự lựa chọn mở rộng và diễn giải mạch lạc, rõ ràng hơn.

2 phương án biên soạn sách giáo khoa

Nằm trong dự thảo về đổi mới Chương trình - sách giáo khoa phổ thông, phần biên soạn SGK mới được xác định dựa trên cơ sở một chương trình thống nhất, khuyến khích có nhiều SGK theo hướng xã hội hoá. Dự thảo đưa ra 2 phương án triển khai bao gồm: phương án 1: Bộ GD-ĐT chủ động tổ chức biên soạn đầy đủ một bộ SGK; đồng thời khuyến khích các tổ chức, cá nhân biên soạn các bộ SGK hoặc các cuốn SGK khác, nhất là SGK cho các vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số. Phương án 2 trong việc biên soạn SGK được Bộ GD-ĐT đưa ra là khuyến khích các tổ chức, cá nhân biên soạn SGK, Bộ GD-ĐT chỉ tổ chức biên soạn những SGK mà các tổ chức, cá nhân không đăng ký biên soạn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC