Chính trị - Xã hội

Cần cải cách nhanh hơn, mạnh hơn

Vân Hằng
ANTĐ - Ngày 3-8, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) đã tổ chức hội thảo “Xây dựng chính sách cạnh tranh toàn diện cho Việt Nam”.

Theo TS Nguyễn Đình Cung - Viện trưởng CIEM, cơ quan Nhà nước đang tham gia quá nhiều vào kiểm soát thị trường bằng mệnh lệnh hành chính mà không tuân thủ các quy luật tự nhiên. Điều đó dẫn đến sự lệch lạc cả xu hướng thị trường và ứng xử của nhiều doanh nghiệp, người dân. 

“Nền kinh tế đang đặt ra yêu cầu và có xung lực buộc phải cải cách nhanh hơn, mạnh hơn. Cải cách những thứ xét về kinh tế thị trường có thể động chạm ý thức hệ, như sở hữu tài sản công và lợi ích nhóm trong doanh nghiệp Nhà nước, do vậy khó thực hiện nhưng nhất định phải làm để phá bỏ những rào cản của sự phát triển” - ông Nguyễn Đình Cung nói.  

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC