Kinh doanh

Cấm bán khống chứng khoán

Anh Tú
ANTĐ - Các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ không được thực hiện hoặc đứng ra làm trung gian cho việc bán hoặc cho khách hàng bán chứng khoán khi không sở hữu chứng khoán (bán khống).

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, các ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát tuân thủ Luật Chứng khoán.

Trong đó, yêu cầu các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ không được thực hiện hoặc đứng ra làm trung gian cho việc bán hoặc cho khách hàng bán chứng khoán khi không sở hữu chứng khoán (bán khống) và cho khách hàng vay chứng khoán để bán khi chưa có văn bản pháp luật hướng dẫn.

Ngoài ra, các công ty quản lý quỹ  không được sử dụng vốn và tài sản của quỹ, danh mục đầu tư của khách hàng ủy thác để cho vay hoặc bảo lãnh cho bất kỳ khoản vay nào theo đúng quy định của Luật Chứng khoán…

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC