Đời sống

Các trường hợp công chức, viên chức bị buộc thôi việc theo quy định mới nhất

H.L
ANTD.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, công chức có hành vi bạo hành vợ con, ngoại tình công khai, nghiện ma túy...gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng sẽ bị đuổi việc.

Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP, hình thức kỷ luật buộc thôi việc được áp dụng đối với công chức có hành vi vi phạm thuộc một trong các trường hợp:

-Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc hạ bậc lương đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý mà tái phạm;

- Có hành vi vi phạm lần đầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khi:

Vi phạm quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức; quy định của pháp luật về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức; kỷ luật lao động; nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Lợi dụng vị trí công tác nhằm mục đích vụ lợi; có thái độ hách dịch, cửa quyền hoặc gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong thi hành công vụ; xác nhận hoặc cấp giấy tờ pháp lý cho người không đủ điều kiện;

Không chấp hành quyết định điều động, phân công công tác của cấp có thẩm quyền; không thực hiện nhiệm vụ được giao mà không có lý do chính đáng; gây mất đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm, tham nhũng, tệ nạn xã hội; Vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; Vi phạm quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, phòng, chống bạo lực gia đình, hôn nhân và gia đình…

Bên cạnh đó, công chức dùng văn bằng, chứng chỉ giả để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức; nghiện ma túy…gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng sẽ bị đuổi việc.

Hình thức kỷ luật buộc thôi việc còn được áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khi không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ quản lý; Người đứng đầu cơ quan để xảy ra vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà không có biện pháp ngăn chặn.

Hình thức kỷ luật buộc thôi việc được áp dụng đối với viên chức đã bị cảnh cáo hoặc cách chức (với viên chức quản lý) mà tái phạm.

Ngoài ra, viên chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp quy định cũng bị buộc thôi việc.

Nghị định 112/2020/NĐ-CP còn nêu rõ các hình thức kỷ luật áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý gồm: Khiển trách; Cảnh cáo; Giáng chức; Cách chức; Buộc thôi việc. Như vậy, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không còn bị hạ bậc lương theo Nghị định này.

Đặc biệt, Nghị định còn bổ sung thêm trường hợp được miễn trách nhiệm kỷ luật, bao gồm: Công chức có hành vi vi phạm đến mức bị xử lý kỷ luật nhưng đã qua đời (bổ sung mới); Được cơ quan có thẩm quyền xác nhận tình trạng mất năng lực hành vi dân sự khi có hành vi vi phạm; Phải chấp hành quyết định của cấp trên…

Ngoài ra, công chức được cấp có thẩm quyền xác nhận vi phạm trong tình thế cấp thiết, do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan theo quy định của BLDS khi thi hành công vụ; Đang trong thời gian điều trị bệnh hiểm nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức; Là nam giới đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi…cũng được miễn trách nhiệm kỷ luật.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC