Kinh doanh

Các tổ chức tín dụng sẽ không cho vay ưu đãi người mua, thuê mua nhà ở xã hội

Nhật LInh
ANTD.VN - Người dân vay tiền các tổ chức tín dụng để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội có thể sẽ không còn được hưởng chính sách lãi suất ưu đãi như hiện nay nữa.

Đây là một trong những đề xuất của Ngân hàng Nhà nước tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 25/2015/TT-NHNN , hướng dẫn vốn vay ưu đãi đối với nhà ở xã hội.

Thông tư này hướng dẫn việc cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội đối với các tổ chức tín dụng được chỉ định theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (Nghị định 100) và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 04 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 100 (Nghị định 49).

Điểm đáng chú ý tại dự thảo thông tư là Ngân hàng Nhà nước loại trừ chính sách ưu đãi đối với khách hàng vay vốn tại các tổ chức tín dụng để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội như quy định hiện hành tại Thông tư 25.

Như vậy, chính sách ưu đãi tại các tổ chức tín dụng được chỉ định sẽ chỉ còn áo dụng với các khoản vay vốn để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và khách hàng xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở xã hội. Tuy nhiên, các khoản vay này sẽ vẫn được hưởng ưu đãi lãi suất khi vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Các tổ chức tín dụng sẽ không cho vay ưu đãi người mua, thuê mua nhà ở xã hội ảnh 1

Các khoản vay mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội sẽ chỉ được áp dụng lãi suất ưu đãi khi vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Lý do loại trừ đối tượng vay vốn để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, Ngân hàng Nhà nước cho biết Luật Nhà ở quy định các chính sách hỗ trợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở.

Còn tại các tổ chức tín dụng được chỉ định chỉ có chính sách hỗ trợ để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở, không có chính sách hỗ trợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP cũng quy định tổ chức tín dụng được chỉ định cho vay ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội. Nghị định 49/2021/NĐ-CP quy đinh tổ chức tín dụng được chỉ định cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội. Các quy định này không đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Nhà ở.

Trong khi đó, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định “trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn”.

Theo quy định này, trường hợp Luật Nhà ở quy định khác với Nghị định 100/2015/NĐ-CP, Nghị định 49/2021/NĐ-CP về cùng một vấn đề thì áp dụng theo Luật Nhà ở.

Ngoài nội dung trên, dự thảo thông tư cũng quy định hạn mức tối đa mà khách hàng vay vốn ưu đãi để xây mới, sửa chữa, cải tạo nhà ở của mình thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán, không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay. Như vậy, dự thảo của Ngân hàng Nhà nước đã bổ sung hạn mức tối đa với các khoản vay này là 500 triệu đồng nhằm phù hợp với Nghị định 100 và Nghị định 49 nêu trên.

Thời hạn vay sẽ do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng và tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên (thay vì quy định 15 năm tại Thông tư 25). Điều này cũng nhằm phù hợp với Nghị định 49.

Về lãi suất cho vay ưu đãi, dự thảo Thông tư quy định không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong cùng thời kỳ. Ngân hàng Nhà nước sẽ xác định và công bố.

Hiện có 4 ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước chỉ định cho vay ưu đãi nhà ở xã hội, bao gồm: Vietcombank, Vietinbank, Agribank, BIDV.

Tuy nhiên, do chưa được tái cấp vốn, hoặc cấp bù lãi suất từ ngân sách nhà nước, nên đến nay, các ngân hàng này cũng chưa bố trí được nguồn vốn tín dụng triển khai các khoản vay mua, thuê mua nhà ở xã hội.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC