Cả nước có 25.000 điểm thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

ANTD.VN - Theo BHXH Việt Nam, đến thời điểm này, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố đã ký hợp đồng ủy quyền thu với hơn 580 tổ chức dịch vụ thu.