Pháp luật

Cá nhân không được hưởng thừa kế nhà, đất trong trường hợp nào?

L.H
ANTD.VN - Gọi điện đến Đường dây nóng Báo ANTĐ nhiều bạn đọc đặt câu hỏi: Thực tế có không ít cá nhân có quan hệ hôn nhân, huyết thống với người để lại di sản (nhà, đất) song họ vẫn không được nhận thừa kế. Vậy, pháp luật hiện hành quy định về vấn đề này ra sao?

Điều 105 Bộ Luật dân sự 2015 quy định, tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai. Còn theo Theo Điều 612, di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác. Như vậy, nhà, đất được xem là di sản của người đã mất.

Về các trường hợp không được hưởng quyền di sản cũng như quyền thừa kế nhà đất, theo Điều 621 Bộ luật Dân sự 2015, đó là người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó; Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản.

Bên cạnh đó, người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng; Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, huỷ di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản cũng sẽ không được hưởng di sản, trừ trường hợp nếu người để lại di sản đã biết hành vi của những người đó, nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc.

Ngoài ra, con đã thành niên có khả năng lao động và toàn bộ di sản được thừa kế theo di chúc hợp pháp nhưng không cho người con đó hưởng thừa kế cũng không được hưởng di sản.

Về những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc, theo khoản 1 Điều 644 Bộ luật Dân sự 2015, những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn 2/3 suất đó, gồm: Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng; Con thành niên mà không có khả năng lao động.

Như vậy, nếu con đã thành niên (từ đủ 18 tuổi trở lên) có khả năng lao động không được hưởng di sản sản thừa kế khi: Người lập di chúc không cho người đó hưởng thừa kế theo di chúc; Toàn bộ di sản là quyền sử dụng đất, nhà ở được thừa kế theo di chúc hợp pháp.

Quy định trên không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC